Te blanc

  •      Bai Hao Yin Zhen
  •      Bai Mu Dan
  •      Perles de te blanc
  •      Bai Mu Dan Superior (Peony King)
  •      Te blanc Bai Hao gessamí
  •      Bai Hao Shong Zhen

Leave a Reply